Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Audit reports

16 October 2023

Стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030

Коррупция дар ҷацони муосир дар роци рушди иқтисодию иҷтимоии кишварцо ва риояи цифзи цуқуқу озодицои инсон в шацрванд аз ҷумлаи монеацой ҷиддк мацсуб межбад.

15 September 2023

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2022

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022

13 February 2023

Consolidated financial statements and Independent auditor’s report for the year ended December 31, 2021

OJSHC “BARQI TOJIK”
TABLE OF CONTENTS
Page
STATEMENT OF MANAGEMENT’S RESPONSIBILITIES FOR THE PREPARATION AND APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 4
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 5-7
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021:
Consolidated statement of financial position 8-9
Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income 10
Consolidated statement of changes in equity 11
Consolidated statement of cash flows 12-13
Notes to the consolidated financial statements 14-58 

31 December 2020

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2020

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020

31 December 2019

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2019

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019

31 December 2018

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2018

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2018

31 December 2017

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2017

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017

31 December 2016

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2016

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2016

31 December 2015

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2015

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2015

31 December 2014

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2014

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014

31 December 2013

Consolidated financial statements For the year ended 31 December 2013

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013

31 December 2012

Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012

Statement of management's responsibilities for the preparation and approval of the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012